Sự khác nhau giữa "sometime", "Sometimes" và "Some time"


Some time: Diễn tả một khoảng thời gian, nói về bao nhiêu thời gian mà bạn có hoặc muốn có.Kết quả hình ảnh cho Some time

Example: You should spend some time with your sister. She looks sad. (Bạn nên dành một chút thời gian nào đó cho em gái đi. Cô ấy trông có vẻ buồn.)  

Sometimes: Thỉnh thoảng, đôi lúc (không liên tục).

Kết quả hình ảnh cho Sometimes Đây là trạng từ chỉ tần suất, với mức độ nằm giữa “often” (thường xuyên) và “never” (không bao giờ). Example: Sometimes I watch TV (Thỉnh thoảng tôi xem Ti vi)

Sometime

Kết quả hình ảnh cho Sometime – Tính từ: Trước đây, trước kia. Example: The sometime secretary (Người thư ký trước đây). – Phó từ bất định: Một lúc nào đó (một thời điểm không rõ hoặc không xác định trong quá khứ hoặc tương lai). Example: I\’ll finish reading the book sometime (Tôi sẽ đọc xong cuốn sách vào một lúc nào đó). Theo vnexpres.vn
]]>


Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds