Sử dụng từ viết tắt trong bài viết tiếng Anh – Dễ mà khó!


Sử dụng mạo từ trước từ viết tắt Việc lựa chọn dùng “a” hay “an” sẽ phụ thuộc vào âm đầu tiên của từ viết tắt. “A” sẽ dùng cho phụ âm (ví dụ:  a CBC documentary) và “an” đứng trước một nguyên âm (ví dụ: an ABC documentary). Khi nào sử dụng dấu chấm sau từ viết tắt? Khi viết tắt các chức danh, người Mỹ sử dụng kí tự đầu tiên và cuối cùng của từ, kèm thêm một dấu chấm (ví dụ: Chức danh “Doctor” viết thành “Dr.”). Nhưng người Anh thường bỏ qua dấu chấm cuối từ (ví dụ: Dr)

Viết tắt đúng cách chức danh “Doctor”

viết tắt tiếng Anh

Đối với chức danh “doctor” trong y khoa (bác sĩ), bạn có thể viết thành Dr. Kim hoặc Kim, M.D.

Đối với chức danh “doctor” trong các ngành khác (Tiến sĩ), bạn nên viết Dr. Sam Smith hoặc Sam Smith, Ph.D.

Viết tắt ngày tháng Nếu tháng đứng trước hoặc sau ngày, bạn có thể viết tắt: Tháng Một (Jan.), tháng Hai (Feb.), tháng Ba (Mar.), tháng Tư (Apr.), tháng Chín (Sep. hoặc Sept.), tháng Mười Một (Nov.), tháng Mười Hai (Dec.). Đừng viết tắt các tháng: Tháng Năm (May), tháng Sáu (June), tháng Bảy (July). Theo quy tắc chung, bạn không được viết tắt tháng khi nó đứng một mình hoặc đi cùng với năm. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh viết tắt các ngày trong tuần, trừ khi nó được dùng trong biểu đồ, bảng biểu…

Cách sử dụng các từ viết tắt thông thường

Một số từ viết tắt nhất định thường không được đánh vần như: a.m., p.m., A.D. (hoặc C.E.). Trừ khi có yêu cầu đặc biệt, nếu không, bạn không nên viết hoa các từ a.m., p.m. Bạn nên viết hoa các từ B.C. và A.D. (có thể có dấu chấm hoặc không). Thông thường, B.C. đứng sau năm còn A.D. đứng trước năm, nhưng hiện nay, người ta thường viết cả 2 từ này sau số năm.

Cách dùng từ viết tắt “etc.”

Từ viết tắt gốc Latin này được rút gọn từ “et cetera) nghĩa là “vân vân”. Bạn không sử dụng từ “and” trước “etc.”, ngoài ra, không sử dụng “etc.” ở cuối những câu liệt kê mở đầu bằng “such as” hoặc “including”. Nguồn: wallstreetenglish.edu.vn ]]>


Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds