“Sành điệu” với từ vựng tiếng Anh có phiên âm về Ngày Tết


tu vung tieng anh co phien am ve ngay tet
 

1. Từ vựng về những thời khắc quan trọng – Crucial moments 

Lunar New Year                /ˈluːnənjuːˈjiə/ :           Tết Nguyên Đán. Lunar calendar                  /ˈluːnəˈkælində/ :        Lịch Âm lịch. Before New Year’s Eve   /biˈfɔːnjuːˈjiəziːv/:       Tất Niên. New Year’s Eve                 /njuːˈjiəziːv/:                   Giao Thừa. The New Year                    /ðənjuːˈjiə/:                     Tân Niên

2. Từ vựng về các biểu tượng tiêu biểu trong ngày Tết – Typical symbols

2.1 Flowers (Các loại hoa/cây ngày Tết)
tu vung tieng anh co phien am ve ngay tet
Những loài hoa ngày Tết bằng tiếng Anh
Peach blossom           /piːtʃˈblɒsəm/:               Hoa đào. Apricot blossom         /ˈeiprikɒtˈblɒsəm/:         Hoa mai. Kumquat tree              /ˈkəmkwattriː/:               Cây quất. Chrysanthemum       /kriˈsænθəməm/:        Cúc đại đóa. Marigold                       /ˈmæriɡəʊld/:                  Cúc vạn thọ. Paperwhite                  /ˈpeipəwait/:                   Hoa thủy tiên. Orchid                           /ˈɔːkid/:                                  Hoa lan. The New Year tree     /ðənjuːˈjiətriː/:                Cây nêu. 2.2. Foods (Các loại thực phẩm đặc trưng của ngày Tết)    
tu vung tieng anh co phien am chu de ngay tet
Chung Cake                        /ˈtʃəŋkeik/:                       Bánh Chưng. Sticky rice                           /ˈstikirais/:                         Gạo nếp. Jellied meat                        /ˈdʒelidmiːt/:                     Thịt đông. Pig trotters                         /piɡˈtrɒtəz/:                        Chân giò. Dried bamboo shoots      /draidˌbæmˈbuːʃuːts/:      Măng khô. Lean pork paste               /liːnpɔːkpeist/:                  Giò lụa. Pickled onion                    /ˈpikəldˈʌnjən/:                   Dưa hành. Pickled small leeks          /ˈpikəldsmɔːlliːks/:            Củ kiệu. Roasted watermelon seeds /ˈrəʊstidˈwɔːtəmelənsiːdz/:  Hạt dưa. Dried candied fruits         /draidˈkændidfruːts/:         Mứt. Mung beans                      /mungbiːnz/:                       Hạt đậu xanh Fatty pork                          /ˈfætipɔːk/:                          Mỡ lợn Watermelon                      /ˈwɔːtəmelən/:                    Dưa hấu Coconut                             /ˈkəʊkənʌt/:                        Dừa Pawpaw (papaya)            /ˈpɔːpɔː/:                            Đu đủ Mango                                /ˈmæŋɡəʊ/:                       Xoài 2.3. Others (một số từ khác)
tu vung tieng anh co phien am ve ngay tet
Từ vựng tiếng Anh có phiên âm về Ngày Tết 
Spring festival                 /spriŋˈfestivəl/:               Hội xuân. Family reunion                /ˈfæməliˌriːˈjuːniən/:      Cuộc đoàn tụ gia đình. Five – fruit tray               /faivfruːttrei/:                   Mâm ngũ quả. Banquet                         /ˈbæŋkwit/:                       Bữa tiệc/ cỗ Parallel                          /ˈpærəlel/:                         Câu đối. Ritual                             /ˈritʃʊəl/:                           Lễ nghi. Dragon dancers           /ˈdræɡənˈdɑːnsəz/:         Múa lân. Calligraphy pictures     /kəˈliɡrəfiˈpiktʃəz/:           Thư pháp. Incense                          /inˈsens/:                           Hương trầm. Altar                                /ˈɔːltə/:                             Bàn thờ Worship the ancestors /ˈwɜːʃipðiˈænsestəz/:     Thờ cúng tổ tiên. Superstitious                  /ˌsuːpəˈstiʃəs/:               Mê tín Taboo                             /təˈbuː/:                            Điều cấm kỵ The kitchen God            /ðəˈkitʃinɡɒd/:                Táo quân Fireworks                       /ˈfaiəwɜːks/:                    Pháo hoa. Firecrackers                  /ˈfaiəkrækəz/:                  Pháo (Pháo truyền thống, đốt nổ bùm bùm ý). First caller                      /ˈfɜːstˈkɔːlə/:                    Người xông đất. To first foot                    /təˈfɜːstfʊt/:                       Xông đất Lucky money                 /ˈlʌkiˈmʌni/:                       Tiền lì xì. Red envelope               /redˈenvələʊp/:                 Bao lì xì Altar                               /ˈɔːltə/:                                Bàn thờ. Decorate the house     /ˈdekəreitðəˈhaʊs/:           Trang trí nhà cửa. Expel evil                      /ikˈspelˈiːvəl/:                     Xua đuổi tà ma Go to pagoda to pray for  /ɡəʊtəpəˈɡəʊdətəpreifɔː/: Đi chùa để cầu .. Go to flower market           /ɡəʊtəˈflaʊəˈmɑːkit/:     Đi chợ hoa Visit relatives and friends /ˈvizitˈrelətivzəndfrendz/:  Thăm bà con bạn bè Exchange New year’s wishes /ikˈstʃeindʒnjuːˈjiəzˈwiʃiz/: Chúc Tết nhau Dress up                        /dresʌp/:                          Ăn diện Play cards                     /ˈpleikɑːdz/:                     Đánh bài Sweep the floor            /swiːpðəflɔː/:                   Quét nhà Trên đây là một số từ vựng tiếng Anh có phiên âm theo chủ đề ngày Tết mà các bạn có thể tham khảo. Hãy áp dụng chúng vào những câu chúc để mang lại những phút giây vui vẻ nhất bên người thân và gia đình nhé. Nguồn: benative.vn ]]>


Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds