1. Dạy chán thì thường là do trường chứ đâu phải do đất nước. Học HM thì em phải đi xin việc làm intern hoặc volunteer để thực hành chứ có những trường không có sẵn facility để đáp ứng chuyện thực hành thì làm sao họ để nó vào phần học được. Thường thì học ngành HM sẽ bắt buộc đi làm Co-op hoặc Internxem thêm

  Dạy chán thì thường là do trường chứ đâu phải do đất nước. Học HM thì em phải đi xin việc làm intern hoặc volunteer để thực hành chứ có những trường không có sẵn facility để đáp ứng chuyện thực hành thì làm sao họ để nó vào phần học được. Thường thì học ngành HM sẽ bắt buộc đi làm Co-op hoặc Intern và giữa khóa học để làm report đấy.

  See less
  • 0
 2. Vậy hãy hỏi lại bản thân em là em đi du học với mục đích gì. Trả lời được mục đích du học của em thì sẽ biết phải chọn theo nước nào rồi. Ví dụ theo em nói thì Canada và NZ hỗ trợ dhs ở lại sau khi du học, mà mục đích của em là được ở lại làm việc và trở thành công dân nước đó thì quan tâm tới việcxem thêm

  Vậy hãy hỏi lại bản thân em là em đi du học với mục đích gì.

  Trả lời được mục đích du học của em thì sẽ biết phải chọn theo nước nào rồi. Ví dụ theo em nói thì Canada và NZ hỗ trợ dhs ở lại sau khi du học, mà mục đích của em là được ở lại làm việc và trở thành công dân nước đó thì quan tâm tới việc du học Mỹ làm gì?

  See less
  • 1
 3. Tốt nghiệp ở đâu cũng đi du học được hết nhé bạn.  Bạn cần tìm hiểu yêu cầu để xin sturdy permit ở nước bạn du học và thủ tục ở website của chính phủ nước đó. Chủ yếu là cần chứng minh tài chính để show cho họ biết là bạn có đủ khả năng chi trả khoảng học phí và sinh hoạt với lại 1 phần tài sản để đxem thêm

  Tốt nghiệp ở đâu cũng đi du học được hết nhé bạn.  Bạn cần tìm hiểu yêu cầu để xin sturdy permit ở nước bạn du học và thủ tục ở website của chính phủ nước đó. Chủ yếu là cần chứng minh tài chính để show cho họ biết là bạn có đủ khả năng chi trả khoảng học phí và sinh hoạt với lại 1 phần tài sản để đảm bảo bạn không bỏ trốn ở lại nước họ trong qua trình đi du học. 

  See less
  • 0
 4. Tùy theo nhu cầu của tỉnh bạn đang ở hoặc bạn muốn du học nhưng sau đây là 1 số ngành khá dễ để ở lại: Hospitality IT Marketing Nursing 

  Tùy theo nhu cầu của tỉnh bạn đang ở hoặc bạn muốn du học nhưng sau đây là 1 số ngành khá dễ để ở lại:

  1. Hospitality
  2. IT
  3. Marketing
  4. Nursing 
  See less
  • 0