Nạp wePoint

 • 10kMentor 1:1 (45 Phút) 10 USD

  Gặp gỡ Mentor (online hoặc offine - tùy vị trí địa lý) để được chia sẻ về cuộc sống du học, định hướng nghề nghiệp và quốc gia du học cũng như đặt câu hỏi trực tiếp với mentor

 • 15kMentor 1:1 (1 Giờ) 15 USD

  Bạn sẽ có 1 giờ đồng hồ để gặp gỡ Mentor (online hoặc offine - tùy vị trí địa lý) để được chia sẻ về cuộc sống du học, định hướng nghề nghiệp và quốc gia du học cũng như đặt câu hỏi trực tiếp với mentor

 • 25kGroup Mentor (1 Giờ) 25 USD

  Gói mentor tiết kiệm cho nhóm 3-5 người cùng gặp gỡ Mentor trong 1 giờ (online hoặc offine - tùy vị trí địa lý) để được chia sẻ về cuộc sống du học, định hướng nghề nghiệp và quốc gia du học cũng như đặt câu hỏi trực tiếp với mentor

 • 10k10000 Điểm 10 USD

  Tích 10000 điểm vào tài khoản