Halloween – Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi


Vừa giúp con biết thêm tiếng Anh, vừa cho con tự làm đồ chơi ngày Halloween, tại sao không?

Dù chỉ là một ngày lễ nhỏ, nhưng vừa giúp con biết thêm học tiếng Anh , vừa cho con tự làm đồ chơi ngày Halloween , tại sao không? ^^

Chỉ cần một buổi tối, bố mẹ có thể giúp con thông qua các hướng dẫn để đọc tiếng Anh , song song với đó lại tự làm ra những món đồ chơi vui vẻ. Đây chính là một hình thức tạo ra môi trường sử dụng tiếng Anh cho con , giúp trẻ đưa vốn tiếng Anh vào thực tế và sẽ nhớ được hiệu quả hơn rất nhiều.

Vậy thì, bắt đầu thôi nhỉ? 😀

Boo Bottles – Ma Chai Lọ

Halloween - Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi
Halloween – Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi

Raid your recycling bin to make these glass ghosts in four easy steps.

 1. First, remove labels and caps from bottles.
 2. Spray-paint them white.
 3. Then, draw faces on with black marker.
 4. To finish this decoration, throw in colorful straws for cute centerpieces.

————–

Lục thùng rác của bạn và tạo ra những con ma thuỷ tinh chỉ trong vòng 4 bước đơn giản nhé.

 1. Đầu tiên, loại bỏ các nhãn mác và nắp chai lọ.
 2. Phun sơn trắng lên chúng.
 3. Sau đó, vẽ lên các khuôn mặt bằng mực đen.
 4. Để hoàn thành, hãy thả vào đấy những ống hút sặc sỡ để tạo nên điểm nhấn dễ thương.

————–

Từ vựng:

 1. raid /reid/ (động từ): lục lọi, lục soát.
 2. recycling bin /riːˈsaɪklɪŋ bɪn/ (danh từ): thùng rác, sọt rác.
 3. glass /ɡlɑːs/ (tính từ): bằng thuỷ tinh, bằng kính.
 4. label /ˈleɪb(ə)l/ (danh từ): nhãn mác, nhãn hiệu.
 5. cap /kæp/ (danh từ): nắp chai, miếng đậy.
 6. bottle /ˈbɒt(ə)l/ (danh từ): cái chai.
 7. spray-paint /spreɪ peɪnt/ (động từ): xịt sơn, phun sơn.
 8. decoration /ˌdekəˈreɪʃ(ə)n/ (danh từ): đồ trang trí, vật trang trí.
 9. colorful /ˈkʌlə(r)f(ə)l/ (tính từ): đầy màu sắc, sặc sỡ.
 10. straw /strɔː/ (danh từ): ống hút.
 11. centerpiece /ˈsen(t)ərˌpēs/ (danh từ): điểm nhấn, điểm nổi bật.

Ghostly Lanterns – Đèn lồng ma quái

Halloween - Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi
Halloween – Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi

These Halloween decorations are cheap and cheerful, too. Draw spooky faces on empty, clean gallon milk jugs, then fill with white lights to decorate your porch orwalkway with a ghostly Halloween glow.

————–

Những món trang trí Halloween này cũng rẻ và vui nhộn không kém. Chỉ cần vẽ những khuôn mặt ma quái lên các chai lọ rỗng và sạch, sau đó nhét vào các bóng đèn màu trắng để trang trí hiên nhà hoặc lối đi với ánh sáng ma quái Halloween.

————–

Từ vựng:

 1. cheerful /ˈchirfəl/ (tính từ): vui nhộn, vui vẻ.
 2. draw /drɔː/ (động từ): vẽ.
 3. spooky /ˈspuːki/ (tính từ): kì quái, ma quái.
 4. gallon /ˈɡælən/ (danh từ): đơn vị đo thể tích trên chai lọ của Mỹ.
 5. jug /dʒʌɡ/ (danh từ): chai, lọ chuyên đựng sữa.
 6. porch /pɔː(r)tʃ/ (danh từ): hiên nhà, hiên cửa.
 7. walkway /ˈwɔːkˌweɪ/ (danh từ): lối đi, đường đi.
 8. ghostly /ˈɡəʊs(t)li/ (tính từ): ma quái, ma mị.
 9. glow /ɡləʊ/ (danh từ): ánh sáng, sự phát sáng.

Hanging Bats and Ghosts – Đồ treo Dơi và Ma

Halloween - Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi
Halloween – Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi

Kids can help turn egg cartons into bat decorations; just cut, paint, and add googlyeyes.

We can also make cute, cheap Halloween ghosts by painting leaves white, then drawing a spooky face with a marker. They are great Halloween crafts that the kids will love.

————–

Trẻ con có thể giúp biến những vỉ đựng trứng trở thành những con dơi trang trí. Chỉ cần cắt, sơn, và thêm những con mắt lắc lư.

Ta cũng có thể làm những con ma Halloween dễ thương và rẻ bằng cách sơn trắng những chiếc lá, sau đó vẽ lên những khuôn mặt ma quái bằng mực đen. Chúng là những món đồ Halloween tuyệt vời mà các đứa trẻ ưa thích.

————–

Từ vựng:

 1. carton /ˈkɑː(r)t(ə)n/ (danh từ): hộp giấy, khay giấy, vỉ giấy.
 2. bat /bæt/ (danh từ): con dơi.
 3. googly /ˈɡuːɡli/ (tính từ): lắc lư, di động.
 4. leaf /liːf/ (danh từ): lá cây, số nhiều là leaves.
 5. craft /krɑːft/ (danh từ): đồ thủ công, đồ làm bằng tay.
Halloween - Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi
Halloween – Học thêm tiếng Anh, làm thêm đồ chơi Nguồn: community.antoree.com
]]>

Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds