3 cấu trúc so sánh cơ bản không thể không biết trong tiếng Anh


Cấu trúc so sánh là một phần ngữ pháp tiếng Anh cơ bản không thể không biết khi theo học. Trong đó, so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất là những chủ điểm quan trọng nhất.

1. Các cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Tương tự như cách so sánh vật này với vật khác trong tiếng Việt, tiếng Anh cũng có những cách để biểu thị so sánh theo 3 phương diện: ngang bằng, hơn kém và hơn nhất. Tuy nhiên, điểm khác biệt là với cấu trúc so sánh chỉ được sử dụng cho trạng từ và tính từ tiếng Anh, tất cả những từ loại khác đều không có dạng từ so sánh chuẩn xác.

Cấu trúc so sánh bằng

Được sử dụng khi ví von hai vật có điểm tương đương – cái này giống hoặc tương tự với cái kia. Công thức của dạng câu này như sau:

Thể khẳng định: S + V + as adv/adj as + O

Thể phủ định: S + V + not + as/so + adv/adj + O

VD:

He is as tall as his father. (Anh ấy cao ngang bằng với cha của mình).

She sings as well as a singer. (Cô ấy hát hay như ca sĩ).

Một ví dụ về cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh
Một ví dụ về cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh

Cấu trúc so sánh hơn

Được sử dụng khi so sánh hai người/vật có điểm tương đồng nhưng một trong hai có điểm hơn hẳn người/vật còn lại về một phương diện nào đó. Công thức của dạng câu này như sau:

Với tính từ ngắn – Short Adj:

S + V + adv/adj-er (thêm đuôi er) + than + O

Với tính từ dài – Long Adj:

S + V + more + adv/adj + than + O

VD:

This boy is more intelligent than that one (Cậu bé này thông minh hơn cậu bé kia).

Tom answered the question smarter than his friends (Tom trả lời câu hỏi thông minh hơn bạn của cậu ta).

Cấu trúc so sánh nhất

Được sử dụng khi muốn thể hiện một người/vật nào đó có những đặc điểm hơn hẳn một nhóm người/vật khác. Công thức của dạng câu này như sau:

Với tính từ ngắn – Short Adj:

S + V + the + adv/adj-est (thêm đuôi est) + O

Với tính từ dài – Long Adj:

S + V + the most + adv/adj + O

VD:

This is the most interesting book I have ever read (Đây là cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng đọc)

My mom is the greatest person in the world (Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất thế gian này).

Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh đặc biệt khác

Ngoài những cấu trúc ở trên, trong tiếng Anh còn có một số cách so sánh đặc biệt khác cũng được thường xuyên sử dụng có thể kể đến như cách so sánh hơn bằng việc thêm “far” hoặc “much” phía trước tính từ.

VD:

The white house is much larger than the yellow one.

The white house is far larger than the yellow one.

(Ngôi nhà màu trắng thì lớn hơn ngôi nhà màu vàng).

Tương tự, trong cấu trúc so sánh nhất đặc biệt, học viên có thể sử dụng “by far” ở cuối câu để bổ nghĩa cho câu.

VD: This is the longest river by far (Đây là con sông dài nhất, dài hơn các con sông khác rất nhiều).

Một số biến đổi từ với đuôi “er”, “est” trong cấu trúc so sánh
Một số biến đổi từ với đuôi “er”, “est” trong cấu trúc so sánh

2. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc so sánh

Như có thể được trông thấy ở những ví dụ trên, một lưu ý vô cùng quan trọng khi sử dụng so sánh trong tiếng Anh chính là việc biến đổi tính từ ngắn, tính từ dài bằng cách thêm đuôi “er”, “est” hoặc thêm tiền tố “more” hoặc “most”. Do đó, để có thể sử dụng chính xác và linh hoạt những tính từ này, học viên cần ghi nhớ những điều sau:

Thứ nhất, tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ chỉ có một âm tiết; tính từ/trạng từ dài là tính từ/trạng từ có hai âm tiết trở lên.Tuy nhiên, một số tính từ/trạng từ dù có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng “y”, “le”, “ow”, “et” thì vẫn gọi là tính từ ngắn.

Thứ hai, với những tính từ/trạng từ ngắn kết thúc bằng đuôi “y” thì cần biến đổi “y” thành “i” trước khi thêm “er” hoặc “est” ở đuôi tương ứng với cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất.

VD: happy => happier/happiest.

Cuối cùng, những tính từ ngắn kết thúc bằng phụ âm và ngay trước là duy nhất chỉ một nguyên âm thì cần nhân đôi phụ âm lên trước khi thêm “er” hoặc “est” tương ứng trong cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất.

VD: hot => hotter/hottest.

Một số tính từ/trạng từ đặc biệt có dạng thức so sánh hơn, so sánh nhất không tuân theo quy tắc “er/est” có thể kể đến như trong hình sau:

Một số từ vựng được chia theo cấu trúc so sánh đặc biệt
Một số từ vựng được chia theo cấu trúc so sánh đặc biệt

3. Bài tập về cấu trúc so sánh

Mặc dù là một chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhưng không vì thế mà học viên có thể lơ là việc thực hành bài tập so sánh. Lý do là bởi chúng được sử dụng vô cùng phổ biến, nếu không rèn luyện nhiều để thành thục, việc ứng dụng là rất khó khăn. Cùng English Town khám phá một số bài tập về cấu trúc so sánh thú vị sau nhé:

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng:

1. The more she smiles , __________ she becomes.

A. more beautiful              B. the most beautiful

C. most beautiful              D. the more beautiful

2. Hotels have developed __________ restaurants.

A. as rapidly as B. so rapidly as

C. as rapid as D. more rapid

3. Can Tho bridge is the __________  one in the South of Viet Nam.

A. long                             B. shortest                  

C. longest                        D. longer

4. Jim is the __________ in his class.

A. clever                          B. cleverest             

C. cleverer                      D. more clever

5. The harder you learn __________

A. The better is your Maths                          B. The better will be your Maths   

C. The better becomes your Maths              D. The better your Maths will be

Bài tập 2: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. Mary is (pretty) as her mother.
 2. A new house is (cheap) than an old one.
 3. His job is( important) than mine.
 4. Of the five ties, I like the blue one(well).
 5. Nobody is (lucky) than Mr Bean.

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. B
 5. D

Bài tập 2:

 1. as pretty
 2. cheaper
 3. more important
 4. the most
 5. luckiest
Không gian học tập mới mẻ, sáng tạo tại English Town

Nguồn: https://englishtown.edu.vn/3-cau-truc-so-sanh-co-ban-khong-the-khong-biet-trong-tieng-anh

]]>

Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds