10 câu danh ngôn tiếng Anh tri ân người mẹ


Người mẹ là điều tuyệt vời nhất mà mỗi chúng ta được ban tặng!

Agatha Christie từng nói: “A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path” (Tạm dịch: Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước).

10 câu danh ngôn tiếng Anh tri ân người mẹ
10 câu danh ngôn tiếng Anh tri ân người mẹ

Người mẹ là điều tuyệt vời nhất mà mỗi chúng ta được ban tặng. Antoree xin gửi đến bạn đọc những câu danh ngôn tiếng Anh về người mẹ , để con phần nào hiểu thêm tình cảm thiêng liêng cũng như sự hy sinh cao cả từ người mẹ.

1. A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path.

Agatha Christie

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.

2. A mother is a person who, seeing there are only four pieces of pie for five people, promptly announces she never did care for pie.

Tenneva Jordan.

Mẹ là người mà nếu nhìn thấy có bốn miếng bánh cho năm người, sẽ đột nhiên thông báo rằng bà chưa bao giờ thích bánh cả.

3. Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever.

Khuyết danh.

Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

4. The best place to cry is on a mother’s arms.

Jodi Picoult

Nơi tốt nhất để khóc đó là trong vòng tay của mẹ.

10 câu danh ngôn tiếng Anh tri ân người mẹ
10 câu danh ngôn tiếng Anh tri ân người mẹ

5. A mother understands what a child does not say.

Khuyết danh

Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.

6. The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.

Balzac

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

7. You can fool some of the people all of the time, and

You can fool all of the people some of the time, but

You can’t fool mom.

Khuyết danh

Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và

Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng

Bạn không thể lừa mẹ.

8. No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

Marie Antoinette

Không ai có thể hiểu những đau khổ của tôi, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

9. Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved

Erich Fromm

Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

10. The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent.

Erich Fromm

Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này giúp đứa con trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.

10 câu danh ngôn tiếng Anh tri ân người mẹ Nguồn: community.antoree.com
]]>

Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds